. فروش دستکش دروازبانی پیراهن ورزشی ساک ورزشی لیگ برتر و تجهیزات مربوط به فوتبال و فوتسال مربیگری http://navadbartar.mihanblog.com 2018-12-14T11:10:50+01:00 text/html 2015-04-25T08:17:46+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر پیراهن و شورت والیبال طرح تیم ملی http://navadbartar.mihanblog.com/post/53 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول :<font color="#009900"><cite>پیراهن و شورت والیبال اورجینال تیم ملی</cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><cite></cite></span></font><font color="#FF0000"><cite></cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2015-04-25T08:11:57+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر توپ والیبال میکاسا اورجینال http://navadbartar.mihanblog.com/post/52 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول :توپ والیبال <font color="#3333FF">اورجینال میکاسا</font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"> - <cite>MIKASA</cite></span></font><font color="#FF0000"><cite></cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2015-04-25T08:04:15+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر دستکش دروازبانی اورجینال نایک NIKE http://navadbartar.mihanblog.com/post/51 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : <cite>دستکش دروازبانی <font color="#009900">اورجینال نایک NIKE</font></cite></font><font color="#FF0000"><cite></cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2015-04-23T08:21:57+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر دستکش دروازبانی اورجینال آدیداس adidas http://navadbartar.mihanblog.com/post/50 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : <cite>دستکش دروازبانی <font color="#009900">اورجینال آدیداس adidas</font></cite></font><font color="#FF0000"><cite></cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2015-04-23T08:17:30+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر توپ فوتسال درجه A آل اسپورت UhlSport http://navadbartar.mihanblog.com/post/49 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول :توپ فوق العاده فوتسال<span style="color: rgb(0, 102, 0);"> درجه A آل اسپورت&nbsp; -&nbsp; </span></font><font color="#FF0000"><cite>uhlsport</cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2015-04-23T08:14:23+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر توپ فوتسال دوختی آل اسپورت با رویه عالی UhlSport http://navadbartar.mihanblog.com/post/48 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول :توپ فوتسال<span style="color: rgb(0, 102, 0);"> دوختی آل اسپورت - </span></font><font color="#FF0000"><cite>uhlsport</cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2015-04-23T08:05:50+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر توپ فوتسال کیپستا KIPSTA http://navadbartar.mihanblog.com/post/47 <br> <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : توپ فوتسال<span style="color: rgb(0, 102, 0);"> کیپستا - <cite>رویه فوق العاده</cite></span></font><font color="#FF0000"><cite></cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div></div></div> text/html 2015-04-23T08:01:13+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر کفش فوتبال آل اسپورت UhlSport http://navadbartar.mihanblog.com/post/46 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : کفش فوتسال<span style="color: rgb(0, 102, 0);"> آل اسپورت - </span></font><font color="#FF0000"><cite>uhlsport</cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2015-04-23T07:54:03+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر کفش فوتسال آل اسپورت UhlSport http://navadbartar.mihanblog.com/post/45 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : کفش فوتسال<span style="color: rgb(0, 102, 0);"> آل اسپورت - </span></font><font color="#FF0000"><cite>uhlsport</cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span>تکی و تعداد<br><br>*************************************<br><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font></div> text/html 2014-01-04T18:18:35+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر فروش تمام تجهیزات http://navadbartar.mihanblog.com/post/44 <div align="center"><b><font color="#009900">موسسه نود برتر <br></font><br>آماده همکاری با کلیه باشگاه ها در تمامی رشته ها می باشد<br><br>جهت گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره <font color="#000099">09133216479 </font>تماس بگیرید<br><br>با احترام<br><br>موسسه نود برتر<br></b></div> text/html 2014-01-04T07:01:42+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر فروش تجهیزات تخصصی و اورجینال فوتبال و فوتسال http://navadbartar.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><br><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="3"><span style="font-weight: bold;">با سلام خدمت شما عزیزان و سروران گرامی</span></font><br><br>**************************************<br><span style="font-weight: bold;"></span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">تجهیزات و وسایل اورجینال <span style="color: rgb(51, 51, 255);">فوتبال</span> و <span style="color: rgb(255, 0, 0);">فوتسال</span> را بازدید و تهیه فرمایید</span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-weight: bold;">: نحوه خرید :</span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;ابتدا محصول خود را انتخاب کرده <br><br>سپس با شماره مسئول فروش آقای شریفی </span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">"09133216479"</span><span style="font-weight: bold;"> تماس بگیرید</span><br><br>********************************<br>هزینه پست محصول<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> رایگان</span> و از نوع <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیشتاز</span> می باشد<br><br>&nbsp;ارسال به کلیه شهرستانها انجام می گیرد همچنین <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">زمان تحویل نهایت 2 روز</span> می باشد<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;">محصولات درخواستی خود که در سایت وجود ندارد را نیز می توانید اعلام نمایید.</span><br style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;"><br>***********************************<br>با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان<br>موسسه نود برتر <br>Copy Right 2010 -2011<br></div><br><br> text/html 2012-10-31T08:17:16+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر پیراهن و شورت آل اسپورت - uhlsport http://navadbartar.mihanblog.com/post/43 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : <span style="color: rgb(0, 102, 0);">پیراهن و شورت آل اسپورت - </span></font><font color="#FF0000"><cite>uhlsport</cite></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span><br><br>*************************************<br><br></div><div style="text-align: center;"><img class="decoded" alt="http://hamedsat.persiangig.com/document/3.jpg" src="http://hamedsat.persiangig.com/document/3.jpg" height="220" width="146"><br><br><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font><br> </div> text/html 2012-10-23T22:43:14+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر گرمکن ورزشی Umbro http://navadbartar.mihanblog.com/post/42 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : <span style="color: rgb(0, 102, 0);">گرم کن پاییزی <font size="2">-</font> زمستانی UMBRO</span></font><span style="color: rgb(0, 102, 0);"></span></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت استثنایی </span></span><br><br>*************************************<br><br></div><div style="text-align: center;"><img class="decoded" alt="http://hamedsat.persiangig.com/document/new_folder/1-2.jpg" src="http://hamedsat.persiangig.com/document/new_folder/1-2.jpg" height="218" width="221"><br><br><font color="#FF0000"><b>جهت مشاهدا عکس ها به ادامه مطلب رجوع کنید</b></font><br> </div> text/html 2012-07-09T10:13:22+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر تولیدی پوشاک ورزشی http://navadbartar.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">با سلام</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">**************************************</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">نام محصول :<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> پیراهن و شورت ورزشی فوتبال و فوتسال</span></span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">**************************************</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">قیمت : <span style="color: rgb(204, 0, 0);">تماس بگیرید</span></span><br style="font-weight: bold;"> &nbsp;<br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">**************************************</span><br><br><span style="font-weight: bold;">در زیر نمونه هایی از طرح های موجود قرار داده شده<br><br>دوستان اگر طرح خاص دیگری مد نظر دارند با مسئول فروش تماس بگیرند <br><br>و طرح خود را اعلام کنند.<br><br>**************************************<br>مدت زمان آماده شدن : <span style="color: rgb(0, 102, 0);">یک هفته</span><br></span><br> ********************************************<br><br><a style="font-weight: bold;" href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://hamedsat.persiangig.com/document/90BARTAR-pirahan.rar" target="_blank" title="">دانلود نمونه طرح </a><br><br><br></div> text/html 2012-07-09T09:58:29+01:00 navadbartar.mihanblog.com موسسه فرهنگی نود برتر دستکش دروازبانی تمرین - مسابقه http://navadbartar.mihanblog.com/post/40 <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">با سلام<br><br>**************************<br></font><font size="2">نام محصول : <span style="color: rgb(0, 153, 0);">دستکش دروازبانی فوتبال - فوتسال</span></font> </div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">***************************</font><br><span style="font-weight: bold;">قیمت : درجه یک اورجینال :</span><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> 50000 تومان</span></span><br><br>*************************************<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">کیفیت بسیار عالی با فناوری ضد لغزش توپ 2012</span><br><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 199px; height: 169px;" alt="http://hamedsat.persiangig.com/document/hammer.jpg" src="http://hamedsat.persiangig.com/document/hammer.jpg"> </div>